Drukuj 

Uprzejmie informujemy, że trwają prace związane z Etapem 3 inwestycji, to jest przebudową budynków "D" i "Polsat" na potrzeby OIT1.