Drukuj 

http://www.pois.gov.pl/ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

http://www.mz.gov.pl/ - Ministerstwo Zdrowia - Instytucja Pośrednicząca

http://www.zdrowie.gov.pl/ - Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich